+359 2 9701990

Новите осцилоскопи InfiniiVision 1000 X-Series използват същия потребителски интерфейс и измервателна технология, която е при осцилоскопите с по-висока производителност InfiniiVision. Интуитивният преден панел е лесен за използване и разполага с вградена помощ. Седемнадесет допълнителни сигнала са предварително заредени, за да се осигури бързото използване на съвременните възможности за измерване и анализ, присъщи на InfiniiVision 1000 X-Series.

Новите InfiniiVision 1000 X-Series модели са с възможност за софтуерен upgrade на честотната лента от 70 на 100 или 200 MHz. Ето и други предимства:

 • Keysight MegaZoom IV ASIC технология, която осигурява 50 000 waveforms per second update rate и 2 GSa/s sample rate, която позволява визуализация на случайни и редки сигнали.

 • Шест инструмента в един, включва анализатор на честотния спектър (Bode plotting), функционален генератор, анализатор на протоколи, цифров волтметър и честотомер.

 • Стандартната LAN свързаност позволява на множество инженери да работят върху един инструмент чрез свързване през LAN и достъп до интернет браузър за дистанционно управление.

 • Измерванията на професионално качество и възможностите за анализ на софтуера, включително 24 автоматични измервания, функцията за бързо преобразуване на Фурие (FTT) и тестването на маски помагат бързо да се анализират и определят параметрите на сигнала.